Medlemmer

Det tas inn nye medlemmer ved oppstart august og januar, eller andre perioder etter avtale.

Vi ønsker nye medlemmer fra hele Hallingdal varmt velkommen, og vil gjøre vårt for at alle skal trives.

Medlemmer koråret 1. Semester 2016


Leder fra 1. januar 2015 - Valg som leder for 1 år fra 01.08.2015-01.08.2016
2. stemme
Anita Hagaeie Bråten
41257330
Anita-h-b@hotmail.com

Birgit Rustberggard - sluttet 1. januar 2016.
Styremedlem fram til 01.08.2016.

Kasserer (leder fra 1. august - 31.12.2014)
1. stemme
Dina Beate Moholt - Valgt for 1 år fra 01.08.2015-01.08.2016
41687599
dina_beate@yahoo.no

2. stemme
Eva Eikre - Valgt som styremedlem for 2 år fra 01.08.2015-01.08.2017
95439601
evaeikre@hotmail.com

1. stemme
Katarina (Ina) Slåtto - Valgt som varamedlem fra 01.08.2015-01.08.2017
91886279   
kata-e@online.no

3. stemme
Inger Grete Janson Opseth
976 60 358

1. stemme
Liv Hege Nestegard - Valgnemnd 01.08.2015-01.08.2017

Varamedlem i styret (møteplikt)
3. stemme   
May Britt Frydenlund - Valgt som styremedlem fra 01.08.2015-01.08.2017
91556977   
britteliten@live.no

1. stemme
May Andersen fra 1. april 2015 - Valgnemnd 01.08.2015-01.08.2017
may_1972holm@hotmail.no

2. stemme - Revisor
Mona Saue Johansen - Valgs som revisjon 01.08.2015-01.08.2017
99473353   
mona-johansen@hotmail.com

3. stemme
Tora Berger - Valgt som varamedlem fra 01.08.2015-01.08.2017
toraberger@outlook.com

Leif - medlem fra 1. august 2015
Robert - medlem fra 1. august 2015