Om oss

Fra 1. januar 2016 er Paschal Ogoti Nyangoto vår nye musikalske leder. 


Gunn Ragnhild Stigen sluttet som vår dirigent 15.11.2015 - etter 6 år sammen med oss. Alle i koret er takknemlige for alt hun har lært oss, og ønsker henne lykke til med nye prosjekt. 


Noen ord fra dirigenten (GR Stigen)

 
Hei. Jeg heter Gunn Ragnhild Stigen, er 40 år og har dirigert Hallingdal gospelkor siden høsten 2009. Den gangen hadde koret vært uten dirigent en lengre periode og det var en takknemlig jobb å ta fatt.  Jeg har det musikalske ansvaret, og styret har ansvar for resten. Jeg er ansatt i Gol kulturskule og i koråret 2014/ 2014 kjøper koret meg i 11% stilling.
  
Aktivitetsnivå

Vi lager gode semesterplaner for å ha et forutsigbart korår. Vi har erfart at det er vanskelig å ha for mange oppdrag, så vi pleier lande på 2-3 opptredener pr halvår. Iblant tar vi sangoppdrag mer på sparket, men det passer sjelden med spontane oppdrag for damer i sin beste alder med stort ansvar på hjemmebane. Det tar vi konsekvensen av.
Det musikalske nivået i koret 

Hallingdal gospelkor er et amatørkor og den musikalske lista legges deretter. Heldigvis gir det å være amatør et ganske stort handlingsrom og det betyr absolutt ikke at vi skal stå på stedet hvil. Alle som kan synge noenlunde rent, som har tid til å møte opp en kveld i uka + i snitt ca en ekstra dag pr måned kan bli med hos oss. Vi bruker noter, men stemmene blir nøye gjennomgått og ingen overlates til seg selv. Noen lærer å følge noter så lett som bare det, noen lærer det aldri skikkelig men kompenserer med hukommelse og gehør. I koret vårt har vi hele registeret, fra de helt uten noteerfaring til de som skjønner alt. Når hver enkelt sanger kan ta litt mer ansvar for hvor vi er i sangen/ på nota, sparer vi tid på venting og antall beskjeder reduseres. Det gjør både innøving, oppfrisking og vedlikehold av sanger mer effektivt. Man trenger ikke kunne noen ting fra før, for logikken i notene ser man fort hvis man vil, bruker tid og får rett hjelp. På mye av stoffet bruker vi også lydfiler (sunget inn eller midi), det gjør egenøving mangedobbelt så enkelt.
Vi holder et middels nivå for amatørkor. Vi har opplevd både at folk synes det vi gjør er for ambisiøst, og at folk har sluttet eller ikke starter fordi de vet det er for lavt nivå. Den eneste måten å finne ut om dette passer deg er å prøve. Det er selvsagt helt uten forpliktelse.

Arbeid med stemmen 
Det er mål at hver enkelt skal bli bedre sangere og kjenne gleden ved å være en del av en større sammenheng. I profesjonelle kor er det stort sett ikke nødvendig å bruke mye tid på oppvarming og sangteknikk. Det er fordi hver enkelt sanger er rutinert og har overskudd til  umiddelbart å synge riktig teknisk og lytte til hverandre for å skape harmoni. Det er med sang som ellers i livet, man må fungere godt selv for å greie se opp, oppdage og samarbeide med andre. I amatørkor gjøres mye av jobben i fellesskap på øvelsen for å «finne igjen» stemmen og holde nivået.  Jeg bruker de første 30 minutter på hver øvelse til å varme opp stemmen, øve sangteknikk og øve på lytting.

Folk som ikke har lært noe om sang vil stort sett synge med det vi kaller bryststemmen, og ha svært lite eller ingen lyd i hodeklangregisteret. Kor som blir værende kun i brystregisteret vil få problemer med å nå helt opp på tonene, noe som igjen begrenser repertoaret. Når man ikke når opp på tonen vil hele koret synke og tonene blir sure.

 I gospelsjangeren trenger man ofte bryststemmen for å lage trøkk. Det vil si at vi må beherske både hodeklang og brystklang og hver enkelt bør kjenne forskjellen på dette. Sånn sett har vi kanskje en ekstra utfordring i gospelkor, og vi er nødt til å jobbe skikkelig med dette for å holde et akseptabelt nivå.  Jeg oppfordrer alle til å utforske sitt eget instrument, leke, kjenne begrensningene og svekke dem, for så å utvikle seg i flere retninger. Å synge er veldig personlig, det krever litt tøffhet å dele stemmen sin med noen. Når man klarer det kjennes det stort, og å utfordre seg på sang kan gi positive ringvirkninger ellers i livet også. For noen er alt dette en selvfølge og ikke vanskelig i det hele tatt.

 En del av noe stort

Noe av det som gjør kor så populært er at man føler man deltar i noe som er større enn seg selv. Et pusterom fra roller og forventninger ellers i hverdagen er det også. Vi har mange forskjellige yrkesgrupper representert i koret, men når vi jobber med kor er det korsangerrollen som gjelder. For noen er det å synge i koret det samme som å innta en mer tilbakelent holdning enn på jobben, mens for andre er det å stå i halvsirkelen vår det samme som å bli synlig på en helt ny måte. Det kan være en vanskelig overgang, og jo flinkere folk er til å omstille seg jo bedre blir vekstvilkårene for alle. Selv om musikken står i sentrum for meg, så har jeg stor forståelse og respekt for hva hver enkelt gir av seg selv. Alle har rett på handlingsrom, rett til å prøve, vingle og feile.

Uansett ståsted; vi deler store musikalsk øyeblikk, øyeblikk som oppstår plutselig og som er ladet med en enorm fellesskapsfølelse. Store klanger kan vi kontrollere og planlegge, men disse øyeblikkene er vi ikke herre over. De må vi bare ønske velkommen når de oppstår. De kan komme helt uventet, på konsert, på oppvarming eller midt i en lang rekke av repetisjoner. Hårene reiser seg på hele kroppen og det er bare deilig og gøy!

Noen sekunder i rampelyset 

Mange kor viser frem bare den ene eller de to supersolistene sine på konsert. Når det gjelder vårt nivå er jeg av en annen overbevisning. Selv om vi er et amatørkor så vet jeg at det finnes krystaller og gull som bare trenger litt hjelp til å få blinke. Jeg er musikkpedagog, ikke idoldommer. Jeg oppfordrer sangerne til å utfordre seg selv og synge solo hvis de ønsker det. Hos oss har veldig mange prøvd seg på konsert, og det synes jeg er veldig bra! Selv om vi er voksne er det mange av oss som bærer på en drøm om noen sekunder i rampelyset, og mange har øvd med hårbørste foran speilet. Jeg er stolt av alle de som har kastet seg uti det. Noen ganger har det blitt glemt tekst og kommet sure toner når det har banket som verst under brystet, men det gjør det jammen hos de aller største sangerne også. Jeg vil at det skal være rom for å prøve og feile i trygge rammer.  Vi har sett gode resultater på at folk griller seg i alles påsyn på øvelse. Første, andre og tredje forsøk med store problemer, men ved hjelp av en raus og applauderende gjeng så løsner både nerver og knytte stemmebånd. Det er så stort å se på denne fremgangen og ikke minst se seiersfølelsen til de som turte. Jeg opplever at vi har et miljø som er preget av raushet, applaus og konstruktiv kritikk.

Hva synger vi?

Vi synger mest gospel, men som andre gospelkor synger vi også andre ting. Repertoaret bestemmes utfra medlemmers, mine og eventuelt oppdragsgivers forslag.  Ofte har medlemmer funnet sanger på Youtube, og for å gjøre innøvingen enkel har jeg laget arrangement som stemmer best mulig med klippet. 

Hallingdal gospelkor består også bare av mennesker, som blir syke, som må på jobb/kurs/følge opp barn og som har travle perioder. Vi har ikke noe strengt regime hvor man må slutte etter tre fraværsganger, men vi har en kultur på at man heller tar seg en pause i travle perioder og kommer motivert tilbake når det roer seg. Vi har behov for å vite hva slags mannskap vi har til enhver tid. I mer profesjonelle kor møter man opp selv med feber, og det finnes nesten ikke gyldige grunner for fravær.  Igjen; vi vi er et amatørkor som må drive på amatørers premisser, men jammen synes jeg vi kommer godt ut av det likevel. Både sosialt og musikalsk. Jeg er veldig stolt av Hallingdal gospelkor.

Mvh
Gunn Ragnhild Stigen  J


For deg som er interessert i papirer, her en kortversjon-cv: 
-          Musiklinje på St. Hallvard  vgs i Lier, lærer i ensembleledelse Torgeir Hanssen
    -          Dirigent for Damekoret Samvirke, Drammen.

-          Allmennlærer m musikk mellomfag i Hamar, lærer i ensembleledelse Thomas Caplin 
-          Dirigent for Brumunddal jente- og guttemusikk

-          Allmenn- og musikklærer i Ringsaker kommune

-          Master i (kort fortalt) musikkvitenskap Hamar/ Oslo (inkl. jazzarrangering og hørelære).

-       Undervisning i trommesett, gitar, sanggrupper, band og perkusjon (inkl. melodisk slagverk)

  •  Videreutdanning i kordireksjon ved Høgskolen i Hedmark 
  • Dirigent for juniorkorpset ved Gol kulturskule
Foruten formell utdanning så har jeg sugd til meg og forkastet mye ved å studere arbeidet til andre dirigenter i kor og korps. Vil spesielt nevne Live Weider Ellefsen som stor inspirasjonskilde. Hun er dirigent for Kammerkoret Viva på Hamar, hvori jeg sang frem til jeg flyttet til Gol i 2009.