Hva skjer


Send SMS til Anita tlf. 41257330 hvis du ikke kommer på øvelsen, eller skriv på Gospelrommet.

Øvingsplan fra januar 2016 kommer. 

Styremøter
Har du noe på hjertet? Alle kan melde inn saker til leder innen en uke før førstkommende styremøte.

Pauseansvarlige 
- møter ca. 15 minutter før start (kl. 19.15) og setter opp stoler/salen.
- passer på at det er nok kaffe og te. Forbereder pause, rydder etterpå.

Alle som er på øvingen hjelper til med å sette stoler på plass og rydde før vi går hjem. 

I steden for leie av rengjøring har Gol Bedehus 
v/Margit gitt oss oppgaver. 
Pauseansvarlig for hver øving passer på at alt er i orden:
- Vinter. Måke og eventuelt strø trappa før øving.
- Sko. Legge fram søppelsekker ved inngangen til å sette sko på. Når alle har gått - riste ute og legge på i skapet vårt.
- Renhold. Sjekke om det er rent når vi kommer. Rapportere evt til Dina.
- Renhold. Ansvarlig for å utføre evt gulvvask ved behov. Sjekke at oppvask er tatt og alt er ryddet på plass.
- Temperatur. Slå ned temperaturen til 15 grader 2. og 3. uke i hver måned.
- Søppel skal has i svarte sekker og legges i kontainer.
- Kaffekannene skal stå under vasken.

Deltakere skal:

- Ta av sko ved inngangen. Velg selv om du trenger inne-sko.
- Vaske opp hvis du bruker av serviset. Evt. ta med egen kopp. Vi kjøper inn pappkrus.
- Er det tomt for tørke- eller toalettpapir. Hent på bøttekottet og fyll opp. 
- Alle rydder etter seg.
- Alle er med og setter på plass stoler og bord før vi går.

Lurer du på hva vi skal gjøre? Se instruks fra Margit på oppslagstavla på kjøkkenet.